Πιλοτικές εγκαταστάσεις

Μετά την προετοιμασία των πιλοτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων δοκιμών, το AURORA θα ξεκινήσει πρώτα καμπάνια δοκιμών στο εργοστάσιο Tiller και σε χώρους τελικών χρηστών χρησιμοποιώντας την κινητή μονάδα δοκιμών που ανήκει στην Aker Carbon Capture.

Η πιλοτική μονάδα TCM θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την αξιολόγηση της απόδοσης και την επίδειξη των πλεονεκτημάτων του διαλύτη CESAR1 (βελτιστοποιημένου και δοκιμασμένου στην πιλοτική μονάδα Tiller) χωρίς καθίζηση αμινών. Ειδικότερα, η AURORA θα επαληθεύσει τυχόν προβλήματα κλιμάκωσης του διαλύτη CESAR1 και θα επιβεβαιώσει τη βέλτιστη σύνθεση του διαλύτη CESAR1 για βιομηχανικά έργα μεγάλης κλίμακας χωρίς προβλήματα καθίζησης αμινών.

Εργαστήριο Tiller CΟ2

Το εργαστήριο CO2 στο Tiller είναι μια άριστα εξοπλισμένη εγκατάσταση δοκιμών για την ανάπτυξη τεχνολογιών δέσμευσης CO2 μετά την καύση, καθώς και ένα ερευνητικό εργαστήριο για την ανάλυση της προεπεξεργασίας των καυσαερίων και την έρευνα εκπομπών. Το AURORA θα χρησιμοποιήσει την εγκατάσταση του Tiller για τη δοκιμή του διαλύτη CESAR1.

Κινητή Μονάδα Δοκιμών (MTU)

Η Κινητή Μονάδα Δοκιμών (MTU), είναι συναρμολογούμενη μονάδα δοκιμών δέσμευσης CO2, η οποία αναπτύχθηκε από την Aker Carbon Capture. Μεταφέρεται εύκολα και παρέχει αντιπροσωπευτικά δεδομένα για βιομηχανικές εφαρμογές δέσμευσης CO2. Πρόκειται να μεταφερθεί και να λειτουργήσει σε μία από τις εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη στην Ελλάδα.

Τεχνολογικό Κέντρο του Mongstad (TCM)

Μετά από τις προγραμματισμένες δοκιμές στην πολύ μικρότερη πιλοτική εγκατάσταση στο Tiller και την πρώτη επιτόπια διεξαγωγή δοκιμών με τη μικρότερη MTU, η πιλοτική μονάδα TCM θα χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσει τη βέλτιστη σύνθεση του διαλύτη CESAR1 για βιομηχανικά έργα μεγάλης κλίμακας χωρίς προβλήματα καθίζησης αμινών στον πύργο απορρόφησης.Μονάδα Tiller
Το εργαστήριο CO2 στο Tiller είναι μια άριστα εξοπλισμένη εγκατάσταση δοκιμών για την ανάπτυξη τεχνολογιών δέσμευσης CO2 μετά την καύση, καθώς και ένα ερευνητικό εργαστήριο για την ανάλυση της προεπεξεργασίας των καυσαερίων και την έρευνα εκπομπών.
Το AURORA θα χρησιμοποιήσει την εγκατάσταση του Tiller για τη δοκιμή του διαλύτη CESAR1.Τεχνολογικό Κέντρο του Mongstad (TCM)
Η πιλοτική μονάδα TCM θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των επιδόσεων και την επίδειξη των πλεονεκτημάτων του διαλύτη CESAR1 που βελτιστοποιήθηκε και δοκιμάστηκε στην πιλοτική μονάδα Tiller χωρίς καθίζηση αμινών. Ειδικότερα, μετά από τις προγραμματισμένες δοκιμές στην πολύ μικρότερη πιλοτική εγκατάσταση στο Tiller και την πρώτη επιτόπια διεξαγωγή δοκιμών με τη μικρότερη MTU, η εργασία αυτή θα ελέγξει επίσης τυχόν προβλήματα κλιμάκωσης του διαλύτη CESAR1, καθώς και την επιβεβαίωση της βέλτιστης σύνθεσης του διαλύτη CESAR1 για βιομηχανικά έργα πλήρους κλίμακας χωρίς προβλήματα καθίζησης αμινών.Εργοστάσιο Τσιμέντων ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Βόλου
Η Κινητή Μονάδα Δοκιμών (MTU), συναρμολογούμενη μονάδα δοκιμών δέσμευσης CO2 της Aker Carbon Capture2 μεταφέρεται εύκολα και παρέχει αντιπροσωπευτικά δεδομένα για βιομηχανικές εφαρμογές δέσμευσης CO2.2 Πρόκειται να μεταφερθεί στο εργοστάσιο τσιμέντου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στον Βόλο Ελλάδα) και να τροφοδοτηθεί με πραγματκά απαέρια για την επικύρωση της ευελιξίας, της δυνατότητας ελέγχου και της οικονομικής απόδοσης του διαλύτη CESAR1