Kontakt

Prosjektkoordinator

Hanne Marie Kvamsdal

Seniorforsker
hanne.kvamsdal@sintef.no
Enhet: SINTEF Industri
Avdeling: Prosessteknologi
Kontor: Trondheim, Norge

Kommunikasjonsansvarlig

Solène Fovelle

Konsulent i EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter
solene.fovelle@euroquality.fr
Enhet: Prosjektledelse og kommunikasjon
Kontor: Paris, Frankrike

Følg oss på: