Pilotanlegg

Etter å ha klargjort pilotanleggene, inkludert testprotokoller, vil AURORA først sette i gang testkampanjer på Tiller-anlegget og hos sluttbrukere ved hjelp av den mobile testenheten som eies av Aker Carbon Capture.

TCM-pilotanlegget vil deretter bli brukt til å evaluere ytelsen og demonstrere fordelene med CESAR1-teknologien (optimalisert og testet ved Tiller-pilotanlegget) uten forekomst av utfelling. AURORA vil spesielt verifisere eventuelle oppskaleringsproblemer med CESAR1-teknologien og bekrefte den optimale sammensetningen av CESAR1-solventen for storskala industrielle prosjekter uten utfellingsproblemer.

Tiller CO2-laboratorium

CO2-laboratoriet på Tiller er et velutstyrt testanlegg for utvikling av teknologier for post-combustion CO2-fangst, samt et forskningslaboratorium for analyse av røykgassforbehandling og utslippsforskning. AURORA vil bruke Tiller-anlegget til å teste CESAR1-solventen.

Mobile Test Unit (MTU)

Mobile Test Unit (MTU), Aker Carbon Captures modulære testanlegg for CO2-fangst, som er lett å transportere og frembringer representative data for industrielle CO2-fangstanlegg, skal transporteres til en av sluttbrukerne i Hellas.

Teknologisenteret på Mongstad (TCM)

Etter forsøk på det mye mindre Tiller-pilotanlegget og den første testkampanjen på stedet med den mindre MTU-en, skal TCM-pilotanlegget brukes til å bekrefte den optimale sammensetningen av CESAR1-løsningsmidlet for storskala industriprosjekter uten utfellingsproblemer.Tiller-anlegget
CO2-laboratoriet på Tiller er et velutstyrt testanlegg for utvikling av teknologier for post-combustion CO2-fangst, samt et forskningslaboratorium for analyse av røykgassforbehandling og utslippsforskning.
AURORA vil bruke Tiller-anlegget til å teste CESAR1-solventen.Teknologisenter Mongstad (TCM)
TCMs pilotanlegg vil bli brukt til å vurdere ytelsen og demonstrere fordelene med CESAR1-solventen som er optimalisert og testet på Tiller-pilotanlegget, uten utfelling. Etter testene på den mye mindre Tiller-piloten og den første testkampanjen med den mindre MTU-en, vil testene på TCM også avdekke eventuelle oppskaleringsproblemer for CESAR1-sovlenten, samt bekrefte den optimale CESAR1-sammensetningen for fullskala industriprosjekter uten utfordringer med utfelling.Heracles Cement Volos-fabrikken
Mobile Test Unit (MTU), Aker Carbon Captures modulære testanlegg for CO22 fangst, som er lett å transportere og danner representative data for industriell CO22 fangst, skal transporteres til sementfabrikken HERACLES i Volos (Hellas) og demonstreres med ekte røykgass for å validere CESAR1-løsningsmidlets fleksibilitet, kontrollerbarhet og kostnadseffektive drift.