Sluttbrukere

AURORA samler sluttbrukere i tre CO2-intensive bransjer: raffinering, sement og materialgjenvinning, hvor det finnes få andre alternativer til å oppnå klimanøytralitet.Heracles Cement Volos-fabrikken
HERACLES G.C.C.-fabrikken i Volos (Hellas) er den største sementfabrikken i HERACLES-konsernet med en produksjonskapasitet på rundt 2,4 millioner tonn sement og egen, privateid havn. Ulike alternativer for transport og lagring av CO2 vil bli vurdert i AURORA.Motor Oil (Hellas), raffineriet i Korint
MOH eier et raffineri i nærheten av Korint, som prosesserer 185 000 fat råolje per dag. MOH er leverandør til både kommersielle oljeselskaper i Hellas og eksporterer sine produkter til utlandet.

I nærheten av dette industrikomplekset finnes det i tillegg minst tre andre energiintensive industrier (petroleumsraffinerier og sementfabrikker). Denne industriklyngen produserer mer enn 7 millioner tonn CO2 årlig. Den produserte CO2-en kan kobles til en eksportinfrastruktur for lagring eller brukes lokalt til produksjon av ulike kjemikalier, avhengig av lokale behov og synergier. Selv om MOH-raffineriet ligger nærmere Adriaterhavet enn HERACLES-sementfabrikken, vil de samme lagringsmulighetene bli utforsket i AURORA.

Er du interessert i teknologien vår? Vil du delta i eksperimentet vårt som sluttbruker?

Ikke nøl med å kontakte oss!

contact@aurora-heu.eu