Effektivisert teknologiopptak av integrerte CCUS-kjeder basert på væskebasert CO2 fangst

AURORA er et prosjekt finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram HORIZON EUROPE. Prosjektet varer i 3.5 år og har som, mål å optimalisere og kvalifisere CESAR1-teknologien for karbonfangst for kommersiell bruk uten varemerkebeskyttelse

Måneder

EU-midler

Partnere

EU-land

Pilotanlegg

Fullstendig evaluering av CCUS-kjeden og konseptuelle studier

Teknologikvalifisering og etablering av standard

2023
2026

Forberedelse av pilotdemonstrasjoner

Demonstrasjon av optimalisert solventog prosess i pilotforsøk

Siste nytt

Subscribe to our newsletter!

Keep up to date with AURORA

Våre pilotdemonstrasjoner

Tiller CO2-laboratorium

CO2-laboratoriet på Tiller er et velutstyrt testanlegg for utvikling av teknologier for post-combustion CO2-fangst, samt et forskningslaboratorium for analyse av røykgassforbehandling og utslippsforskning. I AURORA skal Tiller piloten brukes til å teste den væskebaserte CESAR1 teknologien..

Mobil testenhet (MTU)

Den mobile testenheten (Mobile Test Unit, MTU) til Aker Carbon Capture er et modulært testanlegg. for CO2-fangst. Det er lett å transportere og samler inn representative data for industriell CO2-fangst. Enheten skal i AURORAtransporteres til en av sluttbrukerne i Hellas.

Teknologisenteret på Mongstad (TCM)

Etter forsøk på Tiller-pilotanlegget og den første testkampanjen med MTU-en, skal det største pilotanlegget, TCM, brukes til å bekrefte den optimale sammensetningen av den væskebaserte CESAR1 teknologien for storskala industriprosjekter uten forekomst av utfellings.

Våre innovasjoner

Helhetlig optimalisering av solventsammensetning, prosessdesign, samt overvåking, regulering og håndtering av utslipp til luft.

Modeller som er validert for bruk i kommersielle prosessimulatorer.

Forbedret integrasjon av spillvarme med karbonfangst for å redusere eksternt varmebehov og driftskostnader.

Forbedret, integrert og avansert reguleringssystem for å redusere driftskostnadene og optimalisere ytelsen.

Våre partnere

AURORA-konsortiet består av 12 partnere fra industri, forskning og akademia, og har et betydelig engasjement fra ulike industriselskaper.