Raskere løsninger for karbonfangst

OPPDAGE INNOVATIVE CCUS-LØSNINGER

Utforsk de banebrytende resultatene fra AURORA-prosjektet og effekten av den løsemiddelbaserte karbonfangstteknologien CESAR1.

Milestones Achieved

Insights and Findings

Les våre detaljerte artikler om fremdriften og milepælene i AURORA-prosjektet. Disse artiklene fremhever samarbeidet og de innovative løsningene som er utviklet av vårt konsortium bestående av 12 partnere.

Våre leveranser

Få tilgang til omfattende rapporter som dokumenterer fremskrittene og resultatene av AURORA-prosjektet. Disse rapportene er viktige ressurser for å forstå virkningen av og potensialet i CESAR1-teknologien for løsemiddelbasert karbonfangst.

D4.1 – Methodology for large scale assessment and benchmarking

Publiseres i slutten av 2024...

D5.1 – Methodology for full chain CCUS assessment and cluster development

Publiseres i slutten av 2024...

D7.2 – Data Management Plan

To be oublished at the end of 2024…