Επιτάχυνση των λύσεων δέσμευσης άνθρακα

ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΌΜΕΣ ΛΎΣΕΙΣ CCUS

Εξερευνήστε τα πρωτοποριακά αποτελέσματα του έργου AURORA και τον αντίκτυπο της τεχνολογίας δέσμευσης άνθρακα με διαλύτη CESAR1.

Επιτευχθέντα ορόσημα

Διαπιστώσεις και ευρήματα

Διαβάστε τα λεπτομερή άρθρα μας που αναλύουν την πρόοδο και τα ορόσημα που επιτεύχθηκαν από το έργο AURORA. Αυτά τα άρθρα αναδεικνύουν τις συνεργατικές προσπάθειες και τις καινοτόμες λύσεις που αναπτύχθηκαν από την κοινοπραξία των 12 εταίρων μας.

Τα παραδοτέα μας

Πρόσβαση σε ολοκληρωμένες εκθέσεις που τεκμηριώνουν τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα του έργου AURORA. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν βασικές πηγές για την κατανόηση του αντίκτυπου και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα με διαλύτη CESAR1.

D4.1 – Methodology for large scale assessment and benchmarking

Θα δημοσιευθεί στο τέλος του 2024...

D5.1 – Methodology for full chain CCUS assessment and cluster development

Θα δημοσιευθεί στο τέλος του 2024...

D7.2 – Data Management Plan

To be oublished at the end of 2024…